English

Iriqët e detit mund të jenë çelësi për kapjen e karbonit

GRIFIN -ALBANIA : Studiuesit thone se aftesia natyrore e iriqeve te detit per te absorbuar CO2 mund te jete nje model per kapjen efektive te karbonit dhe sistemin e magazinimit te tij.

Shkencetaret e Universitetit Newcastle zbuluan rastesisht se iriqet e detit perdorin nikelin metalik per ta kthyer dioksidin e karbonit ne skelet.
Ata thone se teknika mund te shfrytezohet per t'i shnderruar emetimet e termocentraleve ne karbonat kalciumi te pademshem.
Studimi eshte botuar ne gazeten Catalysis Science dhe Technology.

Shume krijesa te detit e shnderrojne dioksidin e karbonit te ujerave ne karbonat kalciumi i cili ne thelb eshte shkumes. Specie te tilla si molusqet, gocat e detit dhe koralet e perdorin ate per te ndertuar guaskat e tyre dhe pjese te tjera te gjembave.

KOMENTE