English

Ja të rejat e fundit e numërimit të votave

Përditësimi i fundit: 02:41
Në rang vendi, QV të numëruara: 3592 / 5508 , ASHE 58.3%, APMI 39.0%
Tiranë, QV të numëruara: 655 / 1422, ASHE 58.3%, APMI 38.9%
Durrës, QV të numëruara: 210 / 444, ASHE 52.7%, APMI 43.9%
Lezhë, QV të numëruara: 212 / 258, ASHE 52.7%, APMI 45.8%
Shkodër, QV të numëruara: 318 / 417, ASHE 52.6%, APMI 44.9%
Kukës, QV të numëruara: 139 / 169, ASHE 38.4%, APMI 60.6%
Dibër, QV të numëruara: 190 / 264, ASHE 51.0%, APMI 45.6%
Elbasan, QV të numëruara: 369 / 540, ASHE 57.2% , APMI 40.9%
Berat, QV të numëruara: 209 / 302, ASHE 58.3%, APMI 38.9%
Korçë, QV të numëruara: 433 / 447, ASHE 60.4%, APMI 38.4%
Fier, QV të numëruara: 384 / 576, ASHE 62.6%, APMI 32.2%
Vlorë, QV të numëruara: 346 / 432, ASHE 65.2%, APMI 30.8%
Gjirokastër, QV të numëruara: 141 / 237, ASHE 70.9%, APMI 38.9%

KOMENTE