English

Korça dhe Dibra përfundojnë numërimin. Ja rezultatet

Ka arritur në 4439 numri i kutive të numëruara nga 5508 qe jane ne total. Sipas të dhënave të fundit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, ka përfunduar procesi i numërimit në Korçë dhe Dibër.

Rezultatet sipas qarqeve deri në 14:00.

VLORE
numerohen 411 kuti nga 432
ASHE 61.61% 75276 vota
APMI 30.87%, 35958
Arben Malaj 2.28%, 3007 vota
AK 0.73%, 851 vota
FRD 1.01%, 1179 vota
ELBASAN
numërohen 450 nga 540 kuti,
ASHE 57.96%, ka marrë 80568 vota
APMI 40.18%, 55846
FRD 1.36%, 1954 vota
AK 0.48%, 689 vota

KUKES
Numërohen 162 nga 169 kuti gjithsej
ASHE 39.46%, ka marrë 17880 vota
APMI 59.42%, 26914 vota
FRD 0.61%, 276 vota
AK 0.42%, 192 vota

DURRËS
janë numëruar deri tani 348 nga 444 kuti gjithsej
ASHE 51.92%, 61103 vota
APMI 44.52%, 52759 vota
FRD 3.03%, 3593
AK 0.48%, 567 vota

FIER
janë numëruar deri tani 432 nga 576 kuti gjithsej
ASHE 62.98%, 94797 vota
APMI 31.54%, 47475
FRD 1.50%, 2253 vota
AK 0.37%, 556 vota.
Dritan Prifti 3.50%, 5264 vota

LEZHË
Numërohen deri tani 207 nga 258 kuti gjithsej
ASHE 52.83%, ka marrë 32915 vota
APMI 45.63%, 28425
FRD 1.10%, 688 vota.
AK 0.38%, 235 vota

TIRANË
janë numëruar aktualisht 964 nga 1422 kuti
ASHE 54.46%, ka marrë 163581 vota
APMI 42.13%, 126525 vota
FRD 2.16%, 6496 vota
AK 1.15%, 3448 vota


BERAT
janë numëruar deri tani 270 nga 302 kuti
ASHE 73.94%, 61704 vota
APMI 25.10%, 20997 vota
FRD 0.6%, 802 vota
AK 0.33%, 274 vota
GJIROKASTËR
janë numëruar 163 nga 237 kuti
ASHE 69.63%, ka marrë 26000
APMI 29.43%, 10990
FRD 0.56%, 290 vota
AK 0.33%, 120 vota

SHKODËR
janë numëruar deri tani 338 nga 417 kuti
ASHE 52.48%, ka marrë 53214 vota
APMI 44.09%, 45536 vota
FRD 2.10%, 2127 vota
AK 0.43%, 432 vota .

DIBER, eshte mbyllur numerimi
Nga 264 kuti te numeruara, ASHE ka marre 49.56% te votave, ose 36964 vota.
APMI ka marre 46.93%, ose 35005 vota.
FRD ka marre 3.11%, ose 2322 vota
AK ka marre 0.33%, ose 247 vota
KORCE, mbyllur numerimi
ASHPE, 60.4% , 88710 vota
APMI 38.4% , 56488 vota
FRD 1.0% 1391 vota
AK 0.2% 294 vota

KOMENTE