English

Rezultati në rang kombëtar i mandateve

Kur kanë mbetur edhe disa dhjetra kuti për të numëruar rezultati në rang kombëtar i mandateve është 85 mandate për ASHE dhe 55 mandate për AMPI, të ndara sipas qarqeve

Kukësi – 2 mandate ASHE, 2 mandate AMPI (pritet vendimi i KQZ për një gabim në pasqyrimin e të dhënave)
Shkodër – 6 mandate ASHE, 5 mandate AMPI
Dibër – 3 mandate ASHE, 3 mandate AMPI
Lezhë – 4 mandate ASHE, 3 mandate AMPI
Durrës – 7 mandate ASHE, 6 mandate AMPI
Tiranë – 19 mandate ASHE, 13 mandate AMPI
Elbasan – 8 mandate ASHE, 6 mandate AMPI
Korçë – 7 mandate ASHE, 5 mandate AMPI
Berat – 6 mandate ASHE, 2 mandate AMPI
Fier – 11 mandate ASHE, 5 mandate AMPI
Vlorë – 8 mandate ASHE, 4 mandate AMPI
Gjirokastër – 4 mandate ASHE, 1 mandat AMPI

KOMENTE