English

Apelit të kryeministrit të sapozgjedhur i përgjigjen 5280 aplikime

Deklaratë për media e deputetes Milena Harito


Apelit të kryeministrit të zgjedhur për të shprehur online interesin për t’u provuar për skuadrën e re për Shqipërinë, i janë përgjigjur deri tani 5280 persona:
2383 femra dhe 2897 meshkuj
Kjo është një përgjigje ngazëllyese qytetare për projektin tonë afatgjatë të krijimit të bankës së të dhënave, mbi kapitalin njerëzor të Shqipërisë.
Ndërkohë që aplikimet vazhdojnë, deri tani shprehja e interesit ka ardhur nga të katër anët e botës dhe përkatësisht:
5007 brenda Shqipërisë dhe 273 jashtë Shqipërisë
Interesante është edhe e dhëna mbi grupmoshat e interesuara:
nën 25 vjeç 1320 persona
26‐30 vjeç 1782 persona
31‐40 vjeç 1394 persona
41‐50 vjeç 423 persona
Mbi 50 vjeç 361 persona.
Ne po punojmë për t’i sistemuar aplikimet sipas kategorive profesionale, sipas shkallëve të eksperiencës, si edhe për të përgatitur kalimin në fazën dy ku të gjithë aplikantët do të marrin informacion prej nesh.
Sqarojmë përsëri se ky nuk është një premtim për punë, po një hap i rëndësishëm drejt lirisë së konkurrencës dhe vlerësimit sipas meritës në këtë vend.
Përmes kësaj baze të dhënash do të bëhet e mundur që në konkurset për vendet vakante ose të reja në sektorin publik të ketë shumë më tepër kandidatë, duke i bërë konkurset plotësisht të hapura për këdo që ka interes të provohet.
Kjo është një rrugë për t’i dhënë fund praktikave të errëta tradicionale larg syve dhe vëmendjes së publikut.
Jemi angazhuar që çdo njeriu të zot dhe të gatshëm për të kontribuar për ndërtimin e Shqipërisë Europiane në sektorin publik, t’i japim mundësinë të provohet e të angazhohet sipas meritës. Këtë sapo kemi filluar të bëjmë.
Por, kjo bazë të dhënash do të jetë një mundësi e re edhe për sektorin privat që të kërkojë njerëzit e duhur duke informuar në këtë rrjet të ri, për vende të reja pune.
Aplikimet vazhdojnë dhe ne inkurajojmë këdo që dëshiron të mos ngurrojë. Është një nismë e re dhe një praktikë e re shumë bashkëkohore, të cilën do ta përsosim rrugës vetëm së bashku.

KOMENTE