English

CV-ja e kandidatit per PD-e e Sokol Olldashit

Të dhëna vetjake:

Emri Mbiemri - Sokol Olldashi
Adresa - Njesia Bashkiake Nr2, Rruga “Dervish Hima”, Nr.12
Tiranë

Kombësia - Shqiptare

Ditëlindja - 17.12. 1972

Statusi civil - I martuar me dy fëmijë

Edukimi

2004 Kolegji i Mbrojtjes, pranë Komandës së Doktrinave
(Politikat e Sigurimit Kombëtar)

Tetor 1991 - Qershor 1995 Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. (Diplomuar
jurist)

Shtator 1987 - Qershor 1991 Shkolla e Mesme e Përgjithshme, “Naim Frashëri”,
Durrës

Veprimtaria profesionale

Nëntor 1999 - Qershor 2001 Kryeredaktor në televizionin ATN1

Tetor 1995 - Nëntor 1999 Zëvendëskryeredaktor për politikën në gazetën “Albania”

Tetor 1994 - Janar 1996 Reporter pranë Agjencisë Telegrafike Shqiptare (ATSH)

Veprimtaria politike

Anëtar i Partisë Demokratike, dega Durrës, që në dhjetor 1990

Anëtar i mbledhjes themeluese të FRPD-së

Maj 2002 - Shtator 2007, Kryetar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike (FRPD)

Maj 2005 - Maj 2009 Kryetar i Partisë Demokratike të Tiranës

Anëtar i Kryesisë së PD-së që nga viti 2002

Qershor 2001 - Maj 2005, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, (lista shumëemërore)

2005 - 2007 Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, zgjedhur në zonën elektorale 26, Durrës

2009 – 2013 Deputet i Qarkut Fier

2013 e në vazhdim Deputet i Qarkut Fier

2005 – 2007 Ministër i Brendshëm

2007 – në vazhdim Ministër i Punëve Publike dhe Transportit

Gjuhët e huaja - Anglisht, Italisht

KOMENTE