English

Struktura e re e qeverisë 2013-2017

Kryeministri i ardhshëm Edi Rama prezantoi strukturën e Qeverisë së re për vitet 2013-2017, duke theksuar se do të ketë reformim, ristrukturim dhe ndarje të fokusit të punës, me qëllim efikasitetin e lartë dhe shkurtimin e shpenzimeve.


Kryeministri

Zv/Kryeministri


Ministritë:

1. Ministria e Financave

2. Ministria e Brendshme

3. Ministria e Mbrojtjes

4. Ministria e Jashtme

5. Ministria e Integrimit Europian

6. Ministria e Drejtësisë

7. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

8. Ministria e Energjisë dhe Industrisë

9. Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit

10. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

11. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

12. Ministria e Shëndetësisë

13. Ministria e Arsimit dhe Sportit

14. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

15. Ministria e Kulturës

16. Ministria e MjedisitMinistrat e Shtetit:

Ministër për Inovacionin dhe Administratën Publike

Ministër për Çështjet Vendore

Ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin

Rama gjatë prezantimit premtoi risktrukturim të plotë dhe të thellë në organikën e Kryeministrisë dhe një shkurtim të ndjeshëm të saj.

"Komitetet që do të drejtohen nga Kryeministri do të shkurtohen në mënyrë drastike dhe do të jenë komitete të mirëfillta pune për prioritetet dhe koordinimin e të gjitha energjive qeverisëse", tha Rama. Kryeministri i ardhshëm sqaroi se për detaje të tjera të Qeverisë së re duhet të pritet fundi i këtij muaji dhe fillimi i muajit të ardhshëm.

Ndërsa pas daljes publike, Rama njoftoi në Twitter se në përbërjen e Qeverisë së re do të jetë numri më i madh i grave në historinë e vendit.

KOMENTE