English

Telefona celularë që punojnë me energji elektrike të prodhuar nga urina

Studiuesit janë vazhdimisht duke punuar mbi mënyra të reja dhe gjetje të reja burimesh të cilat mund të shfrytëzohen si burime alternative të energjisë.

Nga fuqia gjeneruese insoles në flashlight thermoelectrik, studjuesit e dinë se mjaf energjis mund të prodhohet dhe merret nga trupi i njeriut, përmes lëvizjes sonë, temeraturës tonë, dhe tani, nga urina jonë.

Shkencëtarët në Universitetin e Bristolit dhe Laboratori robotik Bristol kanë krijuar një qelizë karburanti që përdor bakteret për të thyer urinën me qëllim që të gjenerojë energji elektrike.

"Askush nuk e ka shfrytëzuar pushtetin nga urina për të bërë këtë kështu që kyështë një zbulim emocionues," tha inxhinier Ioannis Ieropoulos. "Bukurinë e këtij burimi karburanti është se ne nuk jemi duke u mbështetur në natyrën e çrregullt të erës apo diellit, ne në të vërtetë jemi në ripërdorimin e mbeturinave për të krijuar energji.

Ekipi krijoi qeliza mikrobiale të karburantit nga rritja e baktereve në një fibër karboni anodes dhe pastaj i vendos ato në cilindra qeramike. Kur urina është vendosur në qelizë, bakteret prishin kimikatet në urinë, duke krijuar një ngarkesë elektrike e cila është ruajtur në një kondensator.

Aktualisht teknologjia është në madhësinë e një baterie makine që përmban një pirg qeliza microbial të karburantit të cilat kanë fuqinë e përdorimit në një celular për të dërguar tekste, shfletime web ose për një telefonatë të shkurtër telefonike, por hulumtuesit duan ta bëjnë atë edhe më kompakte dhe lëvizshme në mënyrë që ajo mund të kryhet lehtë dhe përdoret për të ngarkuar çdo lloj gjëje.

Ekipi përfundimisht shpreson se teknologjia mund të çojë në një tualet të zgjuar që mund të prodhojë energji elektrike nga urina.

KOMENTE