English

Banka Qëndrore e Kosovës mbetet me minus një antar jo-ekzekutiv

Përsëri Banka Qëndrore e Kosovës mbetet me minus një antar jo-ekzekutiv.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e kanë zgjedhur pasi asnjëri nga kandidatët nuk mori votat e mjaftueshme.

Në votimin e dytë, kandidati Sejdi Rexhepi mori 42 vota, ndërsa kundër-kandidati i tij, Ramë Rexha mori 32 vota, ndërsa, 12 vota ishin të pavlefshme.

Në raundin e parë ishin në garë katër kandidat, të cilët dolën me këto vota; Driton Balaj 13 vota, Enver Krasniqi nuk fitoj asnjë votë, Sejdi Rexhepi 34 vota dhe Ramë Rexha 32 vota të cilët më pastaj shkuan në raundin e dytë. Ndërsa, 10 vota ishin të pavlefshme.

Meqë asnjë nga kandidatët nuk ka arritur të marr shumicën e votave, konkursi do të rihapet përsëri nga fillimi.

KOMENTE