English

Aplikimet për poste në administratë

72 kandidatë janë në garë për të fituar një nga 8 vendet vakante të shpallura në administratën shtetërore. Janë përkatësisht 5 vende vakante në institucionet në varësi të Ministrisë së Kulturës nga të cilat vetëm për 3 pozicione ka 22 kandidatë si dhe 5 poste në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKShI), të cilat nuk gëzojnë statusin e nëpunësit civil. Sipas burimeve zyrtare nga Ministria e Kulturës, ende nuk ka asnjë kandidaturë për postin e drejtorit të Cirkut Kombëtar, vendi bosh i të cilit është shpallur tre ditë më parë dhe afati i aplikimeve mbyllet të premten. Është shpallur vakant dy ditë më parë dhe posti i titullarit të Muzeu Historik Kombëtar. Ndërsa 50 kandidatë janë për 5 postet e shpallura vakant nga AKShI.

Punësimi në administratë, procedurat e garës

Aplikimet për poste në administratë

8 kandidatë për postin drejtor i Drejtorisë së Sistemeve e-Gov (faza e dytë)

7 kandidatë për postin përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Rrjetit GovNet në Drejtorinë e Sistemeve e-Gov (faza e dytë)

6 kandidatë për postin specialist i Sektorit të Koordinimit të Projekteve në Drejtorinë e Koordinimit të Projekteve dhe Databazave (faza e dytë)

10 kandidatë për postin drejtor i Teatrit të Operas dhe Baletit

8 kandidatë për postin drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve

4 kandidatë për postin drejtor i Qendrës Kombëtare të Fëmijëve

0 kandidatë për postin drejtor i Cirkut Kombëtar, (aplikimet mbyllen të premten)

0 kandidatë për postin e drejtorit në Muzeun Historik Kombëtar, (aplikimet mbyllen të premten)

KOMENTE