English

Francë. Pagesa për seksin do të jetë një krim

A mundet që një vend të zhdukë prostitucionin duke ndëshkuar jo njerëzit që shesin trupin e tyre për seks , por njerëzit të cilët i blejnë ato?

Kjo është premisë ambicioze, prapa legjislacionit të ri që do të debatohet së shpejti në Kuvendin Kombëtar Francez.

Projekt-ligji i paraqitur nga Partia Socialiste ( PS ), përmban më shumë se 20 artikuj. Shumica e tyre kanë për qëllim pengimin e rrjeteve të huaja kodoshllëqe, ose duke ndihmuar punëtoret e seksit që duan të ndërpresin punën e tyre.
Për herë të parë në Francë , do të quhet një vepër penale për një person që " do të ketë mardhënie me një prostitutë " , me fjalë të tjera për të paguar për seks .

Fajtori do të jetë përgjegjës për gjoba deri në 1500 eurodhe dyfish nëse e ka për herë të dytë apo më shumë.

Përveç kësaj,njeriu i cili paguan për seks do ti nënshtrohen një kurs " vetëdije " në prostitucion , të ngjashme me masat që merren si ata që ngasin makinën kundravajtje.
Projekt-ligji ka shumë shanse të bëhet ligj.

KOMENTE