English

Agjencia Kombëtare për Bregdetin, tashmë e krijuar

Ministrja e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Eglantina Gjermeni njoftoi krijimin e Agjencisë Kombëtare për Bregdetin, e cila do të funksionojë në nivel rajonal dhe lokal me synimin synim mbrojtjen dhe zhvillimin e integruar të bregdetit.


Në një konferencë për mediat, Gjermeni theksoi se Agjencia do të funksionojë në nivel rajonal dhe lokal dhe do të financohet nga Ministria që ajo drejton.
Agjensia Kombëtare për Bregdetin do të ketë edhe 30 punonjës. Me krijimin e saj mund të bëjmë më të lehtë afrimin e investitorëve”, tha Gjermeni.

KOMENTE