English

Rigjallërimi dhe Përmirësimi i Zonës Turistike - Pazari i Krujës

Nënshkruhet në Krujë, Memorandumi i Mirëkuptimit për Projektin për "Rigjallërimin dhe Përmirësimin e Zonës Turistike - Pazari i Krujës". Ky memorandum u nënshkrua nga Ministrja e Kulturës znj. Mirela Kumbaro, Ministrja e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, znj. Eglantina Gjermeni, përfaqësues të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, Kryetari i Bashkisë së Krujës dhe përfaqësues të biznesit të artizanatit. Në fjalën e saj znj. Kumbaro, midis të tjerash u shpreh:

"Ju uroj mirëseardhjen në këtë strehëz të historisë dhe trashëgimisë kulturore, në Muzeun Historik të Krujës, ku historia na kujton se Kruja ka patur periudhat e saj të mësymjeve, por sot është e pushtuar nga miqtë. Besoj fort në këtë memorandum bashkëpunimi, i cili do të lehtësojë aktivitetet në zhvillim të zonës turistike, do të krijojë mekanizmin për një administrim financiar të decentralizuar, që përputhet me politikat e Ministrisë së Kulturës, pasi jemi duke punuar për ligjin e trashëgimisë kulturore, në të cilin një prioritet të veçantë do të marrin edhe një rishikim i marrëdhënieve me të tretët."

KOMENTE