English

Bankat evropiane kanë dështuar në "testin e stresit"

Bankat evropiane kanë dështuar në "testin e stresit"

Njëzet e katër bankat evropiane kanë dështuar "testeve të stresit" ka njoftuar eAutoriteti Bankar Europian (EBA).

Katërmbëdhjetë prej tyre, të gjitha në eurozonë, duhet të rrisin më shumë kapitalin për të rritur bilancet e tyre ose rrezikojnë të mbyllen. Bankat në Mbretërinë e Bashkuar nuk janë të përfshira.

Rishikimi është bazuar në shëndetin financiar të bankave në fund të vitit 2013.

KOMENTE