English

Drejtoria e Tensionit te Larte njofton se 17 – 21 Nentor 2014 do të ketë ndërprerje energjie

Drejtoria e Tensionit te Larte, Qender, ne Operatorin e Shperndarjes se Energjise Elektrike, (OSHEE), njofton abonentet se do te kryeje punime remonti nga datat 17 – 21 Nentor 2014.

Dt. 17 Nentor 2014

Nga ora 09:00 deri ne oren 15:00 do te kryhen punime remonti ne nenstacionin Rrogozhine. Per te garantuar kushte sigurie gjate punimeve eshte i domosdoshem stakimi I energjise elektrike per abonentet ne Bashkine Rrogozhine, Burgu Rrogozhine, Malesia Rrogozhine, Ujesjellesi Rrogozhine, Ujesjellesi Çerme Lushnje, Ujesjellesi Harizaj, Komunat Gose, Subjektet private Fabrika e Qumeshtit “FERLAT”, Teqja, Fshatrat e Peqinit : Karine, Dragaj, Kaziaj.

18 Nentor 2014

Nga ora 09:00 deri ne 15:00 do te kryhen punime remonti ne nenstacionin Valias. Per te garantuar kushte sigurie gjate punimeve eshte i domosdoshem stakimi I energjise elektrike per abonentet ne Valias, Laknas, Pompat e Ujit, Bathore, Kamez (pjesa veriore).

Nga ora 09:00 deri ne oren 15:00 do te kryhen punime remonti ne nenstacionin Rrogozhine. Per te garantuar kushte sigurie gjate punimeve eshte i domosdoshem stakimi I energjise elektrike per abonentet ne Bashkine Rrogozhine, Malesia Rrogozhine, Ujesjellesi Harizaj, Komuna Gose, Fshatrat e Peqinit Karine, Dragaj, Kaziaj.

Dt. 19 Nentor 2014

Nga ora 09:00 deri ne 15:00 do te kryhen punime remonti ne nenstacionin Valias. Per te garantuar kushte sigurie gjate punimeve eshte i domosdoshem stakimi I energjise elektrike per abonentet ne Valias, Berxull, Bathore, Domje, Pompat e Ujit Valias, Laknas, Çekrez, Zona deri tek Ura e Tapizes, Alumini.

Dt. 20 Nentor 2014

Nga ora 09:00 deri ne 15:00 do te kryhen punime remonti ne nenstacionin Vore. Per te garantuar kushte sigurie gjate punimeve eshte i domosdoshem stakimi I energjise elektrike per abonentet ne Bizneset ne Rrugen Vore-Fushe Preze, Fushe Preze, Preze, Gjokaj- Koder-Berxull-Ura Limuthit, Gerdec, Marqinet.

Nga ora 09:00 deri ne 15:00 do te kryhen punime remonti ne nenstacionin Durres. Per te garantuar kushte sigurie gjate punimeve eshte i domosdoshem stakimi I energjise elektrike per abonentet ne Zonen e Kenetes, Burgu Durres, Spitalle-Keneta, Ish-Kimikja, Fshati Rinia, Bisht-palla, Anta-pastrimi detar, Fabrika e Kartonit, Subjektet private ''Plastika'', Pulari “Duka''; Karburant “Kastrati” , Karburant “ELDA'', Impiant Gazi.

Nga ora 09:00 deri ne 15:00 do te kryhen punime remonti ne Linjen 30-32 Shkozet - Durres . Per te garantuar kushte sigurie gjate punimeve eshte i domosdoshem stakimi I energjise elektrike per abonentet ne Zonen e Kenetes, Burgun Durres, Spitalle-Keneta, Ish-Kimikja, Fshati Rinia, Bisht-palla, Anta-pastrimi detar, Fabrika e Kartonit, Subjektet private “Plastika'', Pulari “Duka'', Karburant “Kastrati”, Karburant “Elda'', Impiant-GAZI.

Dt. 21 Nentor 2014

Nga ora 09:00 deri ne 15:00 do te kryhen punime remonti ne nenstacionin Vore. Per te garantuar kushte sigurie gjate punimeve eshte i domosdoshem stakimi I energjise elektrike per abonentet ne rrethinat Vore, zona prane Stacionit te Trenit, Marikaj, Bizneset ne Rrugen Vore-Marikaj, Bizneset ne Rrugen Vore-Fushe Kruje, Ujesjellesi Vore, Privat ''Alumini''.

Nga ora 09:00 deri ne 15:00 do te kryhen punime remonti ne nenstacionin Ballaj. Per te garantuar kushte sigurie gjate punimeve eshte i domosdoshem stakimi I energjise elektrike per abonentet ne fshatrat: Ballaj, Vile, Greth, Rreth dhe Hidrovori-Ballaj.

KOMENTE