English

Nis, për herë të parë kontrolli falas i shëndetit në të gjithë territorin e Shqipërisë

NJË TJETËR HAP STRATEGJIK DREJT RILINDJES QË DUAM

Nis, për herë të parë prej njëzetekatër vjetësh, ! Të gjithë shqiptarët nga 40 deri në 65 vjet kanë mundësinë ta bëjnë këtë kontroll pa asnjë pagesë dhe t'i dalin përpara çdo problemi të mundshëm në organizmin e tyre. Po ashtu, ky kontroll shënon fillimin e një epoke të re, ku sistemi ynë shëndetësor do të nisë të integrohet në botën normale duke zotëruar një bazë të konsiderueshme të dhënash për shëndetin e popullatës e të çdo individi që më tutje mund të ketë nevojë për kujdes mjekësor.

KOMENTE