English

Trajnim në Menaxhimin e resurseve njerëzore në Ohër

MDA organizon trajnim në Menaxhimin e resurseve njerëzore në Ohër, Maqedoni më datat 22 - 24 Prill 2009.

Ky modul i trajnimit ju ndihmon të përmirësoni rezultatet duke mësuar konceptet e menaxhimit të resurseve njerëzore përfshirë planifikimin, rekrutimin, përzgjedhjen dhe kompensimin e fuqisë punëtore si dhe trajnimin, zhvillimin dhe vlerësimin e performancës. Moduli bazohet në kombinimin e praktikave më të mira ndërkombëtare dhe njohjen e rrethanave lokale në Kosovë dhe rajon.

Ju ftojmë që të rezervoni vendin tuaj në këtë trajnim si dhe të njoftoni kolegët dhe miqtë tuaj të cilët nuk dëshirojnë të humbin këtë mundësi për të avancuar qasjen ndaj menaxhimit të resurseve njerëzore.

Nisja bëhet me datën 21 Prill 2009 nga Prishtina ndërsa kthimi me datën 24 Prill pas përfundimit të trajnimit. Trajnimi zgjat tri ditë të plota.

Për më shumë informata rreth këtij trajnimi klikoni këtu.

Për të rezervuar vendin tuaj kontaktoni në telefonin 038 500 147 ose përmes emailit

në training@seemda.com.

Për trajnime tjera që planifikohen gjatë vitit 2009, shkarkoni kalendarin e

trajnimeve 2009.

MDA - Management & Development Associates

Developing Managers. Managing Development.

(A) Ulpiana, Rr. Zija Shemsiu, Nr. 25, Prishtinë, Kosovë 10000

(T) + 381 38 500 147

(F) + 381 38 500 247

(M) + 377 44 770 466

(Ë) www.seemda.com

(E) training@seemda.com

KOMENTE