English

Njoftim nga USAID dhe Organizata e Juristëve Amerikanë

Organizata e Juristëve Amerikanë/Iniciativa e Shtetit Ligjor (ABA ROLI), me mbështetjen e Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara (USAID), ka nderin t'ju ftojë në prezantimin e Indeksit të Reformës Gjyqësore (IRGJ) për vitin 2008.

Gjeni më poshtë dhe agjendën:

Publikimi I

Indeksit të Reformës Gjyqësore 2008 Vëllimi IV

Â

Â

Shkolla e Magjistraturës

E Premte, më 10 prill 2009

Â

Â

Â

09:15 - 09:30 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Regjistrimi

Â

09:30 - 09:35 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fjala e hapjes

Znj. Kathy Ladun, Vlerësuese e IRGJ-së, Organizata e Juristëve Amerikanë/ Iniciativa e Sundimit të Ligjit (ABA ROLI)

Â

09:35 - 09:45 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fjala e rastit

Znj. Arjana Fullani, Gjyqtare e Gjykatës së Lartë

Â

09:45 - 10:00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Fjala e rastit

Roberta Mahoney USAID/ Drejtoreshë e Misionit në Shqipëri

Â

10:00 - 10:35Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Prezantim i përmbledhur i IRGJ-së

                                   Znj. Kathy Ladun Â

Â

10:35 - 11:00 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Diskutimi i përfundimeve

                                   Drejtuar nga: Znj. Kathy Ladun

KOMENTE