English

Njoftim nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC)

Zhvillohet simpoziumi me temë:

"PARIME DHE VEÇORI TË EKONOMISË ISLAME"

organizator:

instituti shqiptar i mendimit dhe i qytetërimit islam (AIITC)

Â

MOTIVIMI:  Në kuadër të diskutimeve rajonale e globale për çështjen e ekonomisë dhe krizën aktuale, si dhe nevoja e publikut shqiptar për të pasur një informacion sa më tÑ‘ qartë rreth praktikave ekonomike në Islam, me qëllim për të ndarë bashkarisht problemet aktuale dhe për të përballuar sfidat e së ardhmes.

VENDI: "Hotel Tirana International"

SALLA: Abret

DATA: 23 Prill 2009

ORA: 18:00

LIGJËRUES:

Elemente dhe tipare të ekonomisë islame në traditën shqiptare.

Dr. Ramiz Zekaj, Â Drejtori i AIITC

Perspektiva e bankave islame në Evropë.

Prof.dr. Omar Abdulaziz Al-Aani, Universiteti i Bahreinit

PasqyrÑ‘ mbi politikat fiskale në Islam.

Ma. Anduena Qefalia, Specialiste finance.

Bankat islame në Shqipëri, sfidat dhe mundësitë reale.

Mr. Muhamed El-Waei, Universiteti i Islamic Relief Foundation.

KOMENTE