English

Interesat e reja të ofruara nga Banka e Shqipërisë

Tiranë, 5 Nëntor NOA - Më poshtë do të gjeni interesat e reja të ofruara nga banka me përditësimin e fundit, ditën e sotme

Interesat në tregun ndërbankar të parasë:

TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave'Â

o/nÂ

njëditor

4.30%

12MÂ

12-mujor

7.82%

6MÂ

6-mujor

6.69%

3MÂ

3-mujor

5.87%

1MÂ

1-mujor

5.13%

1WÂ

njëjavor

4.93%

TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave'Â

1MÂ

1-mujor

6.91%

1WÂ

njëjavor

6.15%

o/nÂ

njëditor

5.86%

12MÂ

12-mujor

9.47%

6MÂ

6-mujor

8.33%

3MÂ

3-mujor

7.32%

Â

KOMENTE