English

Njoftim për vende pune nga Fondacioni "Friedrich Ebert" në Tiranë

Zyra e Fondacionit "Friedrich Ebert" në Tiranë kërkon të punësojë një shofer(e)/ asistent(e) zyre.

Fondacioni „Friedrich Ebert" është një institucion, i cili angazhohet për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe në Shqipëri aplikon programe të formimit dhe këshillimit politiko-shoqëror. Zyra e fondacionit „Friedrich Ebert" në Tiranë është aktive që prej vitit 1991.

Detyrat ditore e shoferit(es) / asistent(es) përfshijnë të gjitha punët e zyrës, përfshirë edhe shpërndarjen e postës dhe shërbimet me makinë.

2. Kërkohet një person me këto kritere:

të ketë njohuri të mira të gjuhës gjermane ose angleze

të ketë praktikë të gjatë në drejtimin e automjetit.

të jetë i gatshëm për të punuar në grup dhe për tu angazhuar

të ketë njohuri kompjuteri

Ju lutem dërgoni aplikimi tuaj ( CV, referenca dhe fotografi) deri më datën 11 Janar 2010 në kutinë postare 1418.

KOMENTE