English

Njoftim nga Banka e Shqipërisë

Njoftim për mbledhjen e ardhshme të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Ditën e mërkurë, date 27. 01. 2010, ora 10.oo, në selinë e Bankës së Shqipërisë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë me këtë rend dite:

1. Projekti "Deklarata e Politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2009".

2. Informacioni "Mbi vrojtimin për aktivitetin kreditues në tremujorin e katërt të vitit 2009".

3. Informacioni "Për ecurinë e rezervës valutore dhe të portofoleve të investimeve në muajt nëntor - dhjetor të vitit 2009".

4. Projektet "Për miratimin e rregulloreve "Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të Sistemeve të Pagesave" dhe "Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të Mbikëqyrjes"".

5. Projekti "Për miratimin e Programit të Punës të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë për vitin 2010".

6. Të tjera.

KOMENTE