English

Ligjvënësit britanikë do t'i kthejnë 1.6 milionë dollarë shtetit

Londër, 5 Shkurt - Prokuroria britanike njoftoi se katër ligjvënës do të përballen me akuzat për keqpërdorim të shpenzimeve parlamentare. Raporti i kontrollit mbi shpenzimet e parlamentarëve britanikë, arriti në përfundimin se 390 ligjvënës kanë marrë fonde të tepërta për shpenzimet e tyre gjatë kryerjes së detyrës. Së bashku ata duhet të kthejnë 1.6 milionë dollarë.

Skandali ka përfshirë ligjvënës nga laburistët në pushtet dhe konservatorët në opozitë, raporton radio RFE.

KOMENTE