English

Talasemia-Bashkëpunim I Të Gjithëve Për Të Patur Sukses Në Trajtim Dhe Parandalim

- Në Ditën Botërore të Talasemisë - TIRANË, 8 Maj/ATSH-Eriola Çuko/ - Talasemia, anemia mesdhetare, e lindur dhe e trashëguar nga prindërit tek fëmijët, kërkon bashkëpunimin e të gjithë aktorëve jo vetëm për të patur sukses në trajtimin e saj, por edhe parandalimin e saj. Ndërkohë, përmirësimi i jetëgjatësisë së pacientëve me talasemi, por dhe reduktimi i numrit të lindjeve të fëmijëve të prekur me talasemi dhe homoglobipati të tjera, mbetet prioritet i strukturave shëndetësore. Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Sëmundjeve të lindura të gjakut është dhe dokument politik që përcakton qartë këtë objektiv. Sipas mjekëve specialistë, në vendin tonë aktualsiht numërohen rreth 500 persona me talasemi. Ndërkohë, përmirësimi në trajtimin mjekësor të tyre ka sjellë dhe zgjatjen e jetës mesatare të pacientëve me talasemi. Të dhënat tregojnë se para vitit 200 nuk kishim pacientë mbi 18 vjeç dhe sot ka të moshës mbi 30 vjeç. Mjekët sqarojnë se ekzistojnë format Alfa dhe Beta të talasemisë. Diagnoza vendoset me bërjen e analizës së quajtur elektroforeza e Hemoglobinës. Të sëmurët me talasemi kanë nevojë për transfusion të gjakut çdo 21 ditë. Për të rritur sasinë dhe sigurinë e gjakut, të nevojshëm për këta pacientë, strukturat shëndetësore në vend kanë punuar në drejtim të arritjes së objektivit për kalimin në dhurimin vullnetar të gjakut në masën 100 %. Aktuallisht, rreth 75% e gjakut të mbledhur është nga dhurues pa pagesë, kundrejt 30 % që ishte në 2003. Talasemia është një sëmundje që kërkon transfuzion të rregullt të gjakut, si dhe mjekime të kushtueshme për sigurimin e mbijetesës së pacientëve, kryesisht në pastrimin e gjakut nga sasitë e tepërta të hekurit. Martesa mes dy bartësve të prekur nga talasemia (forma më e lehtë e sëmundjes, pa ndërlikime të rënda) krijon premisat që një në katër fëmijë të lindë i sëmurë nga forma më e rëndë e sëmundjes, talasemia madhore, ndërsa dy në katër fëmijë të lindin bartës, por jo të prekur prej saj. Kryerja e analizave paramartesore të gjakut, apo dhe kryerja e analizave prenatale tek foshnjat e konceptuara do ta shmangte lehtësisht trashëgimin e sëmundjes, nëpërmjet abortit, ndërsa mënyra e vetme, jashtëzakonisht e shtrenjtë dhe e rrezikshme, e kurimit përfundimtar është transplanti i një pjese të palcës së kurrizit. Në botë numërohen mbi 250 milion banorë të prekur nga talasemia, e cila është më e përhapur në atë që njihet si "brezi i talasemisë", vende që në të kaluarën janë njohur për epidemitë e malarjes, kryesisht ato rreth e rrotull Mesdheut, vendet e Lindjes së Mesme e deri në Indi e Kinë./s.s./
KOMENTE