English

Konfindustria: PD e PS të ndryshojnë ligjin për Gjykatën Administrative

Tiranë, 30 maj, NOA – Biznesi kërkon ndërhyrjen e subjekteve kryesore politike përmirësimin e ligjit për Gjykatën Administrative.

Administrator i Përgjithshëm i Konfindustria, Gjergj Buxhuku, në një deklaratë për mediat vlerësoi kthimin e PS në Kuvend dhe u shpreh se është koha për të përmirësuan klimën e biznesit në vend.

“Konfindustria, me cilësinë e institucionit nismëtar njofton, se së shpejti do të thërras për takim në një tryezë të përbashkët përfaqësues të të gjithë partive politike parlamentare, ekzekutivit si dhe ekspertë ndërkombëtare dhe vendore të fushës me qëllim përmirësimin e draftit të projekt ligjit të Gjykatës Administrative dhe nxitjen e miratimit të tij sa më të shpejtë”, u shpreh Buxhuku.

Ai theksoi se janë të gjitha kushtet për shqyrtimin, përmirësimin dhe miratimin e shpejtë të ligjit të Gjykatës Administrative.

“Konfindustria, kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë, që drafti i projekt ligjit për Gjykatën Administrative, domosdoshmërish duhet të merret përsëri në shqyrtim nga komisionet parlamentare, për të pasqyruar vërejtjet e opozitës si dhe grupeve të interesit me qëllim rritjen e cilësisë dhe efektivitetit gjatë zbatimit”, u shpreh Buxhuku.

Administrator i Përgjithshëm i Konfindustria theksoi se pas një krahasimi me ligjet t vendeve të tjera në këtë fushë është e nevojshme ndërhyrja për nga Kuvendi.

“Konfindustria, pas një shqyrtimi të hollësishëm dhe krahasimor profesional me kushtet e Shqipërisë dhe përvojën e vendeve të BE arsyeton, se është e nevojshme përmirësimi në disa pjesë të rëndësishme e draftit të projekt ligjit të Gjykatës Administrative të shoqëruar dhe me ndërhyrje të domosdoshme në ligje të tjera të legjislacionit në fuqi”, thuhet në deklaratën e Administratorit të Përgjithshëm Buxhuku.

Ai e cilëson fillimi sa më shpejtë të punës së Gjykatës Administrative si domosdoshmëri.

m.xh/NOA

KOMENTE