English

Flash 1/Berisha: Shkurtuam Shpenzimet Buxhetore Për Të Mos Lejuar Rritjen E Borxhit Publik

MOKRATIKE, SE "SHKURTIMI I SHPENZIMEVE BUXHETORE U BË QË TË MOS LEJOHEJ RRITJE E MËTEJSHME E BORXHIT PUBLIK". SIPAS TIJ, "KËTO SHKURTIME BËHEN PARA SË GJITHASH PËR T'I DHËNË NJË MBROJTJE FINANCIARE SEKTORIT PRIVAT, I CILI DO TË DËMTOHEJ NGA RRITJA E BORXHIT PUBLIK"./m.m//n.m/
KOMENTE