English

Flash 2- Berisha/ Për Administratën Është Domosdoshmëri Aplikimi I Procedurave Elektronike

REZULTATE NË MËNYRË TË PASHMANGSHME. "PËR ADMINISTRATËN ËSHTË DOMOSDOSHMËRI APLIKIMI I PROCEDURAVE ELEKTRONIKE. NE DUAM TË KEMI NË NJË SPORTEL TË VETËM TË GJITHA SHËRBIMET NË MBARË SHQIPËRINË. KJO KËRKON PËRKUSHTIMIN TONË, ATË PËRKUSHTIM QË TREGUAN PUNONJËSIT E AKKP-së DHE QËNDRËS SË REGJISTRIMIT TË BIZNESIT", THA BERISHA./gj.m//n.m/
KOMENTE