English

Njoftim nga Ambasada e Spanjës në Tiranë

Ambasada e Spanjës në Tiranë njofton hapjen e procesit të seleksionimit për vendin e punës në kategorinë e asistentit në Ambasadën e Spanjës në Shqipëri, Adresa: rruga “Skënderbej”, nr. 43, Tiranë. Konkursi është i hapur për të gjithë të interesuarit.

Periudha e paraqitjes së kërkesave do jetë nga data 19 gusht 2010 deri me 29 gusht 2010. Bazat e këtij konkursi, ashtu si dhe formularët e aplikimit mund t´i gjeni në tabelën e lajmërimeve të Ambasadës si dhe në faqen e internetit të Ambasadës.

KOMENTE