English

Pagesa e TVSH-së në doganë, shtyhet deri në 2 vite

439

Pagesa e TVSH-së në doganë, do të shtyhet deri në 2 vite, për të gjitha bizneset. Kreu i Doganave të përgjithshme, Flamur Gjymishka, në analizën vjetore deklaroi se tashmë nga 1 vit afati shkon në 2 vite, duke u dhënë kështu më tepër mundësi zhvillimi bizneseve në vend.


Por sipas Gjymishkës prej ligjit të faljes kanë përfituar rreth 2.387 subjekte, në shumën 12.5 mld lekë. Sfidat për 2012, drejtori i Përgjithshëm i Doganave përcaktoi luftën ndaj mallrave të falsifikuara dhe përshpejtimin e proçedurave doganore duke ulur nivelin e kontrollit fizik.

KOMENTE