English

Provimi i shtetit. Ngelin më shumë se gjysma

Të dhënat përfundimtare të kandidatëve pas provimit të shtetit dhe praktikës profesionale.

Universiteti i Tiranës paraqitet me kalueshmëri 84.2 për qind
Shifra problematike sipas Urdhërit të Mjekut janë për Mjekët stomatologë që vijnë nga universitetet private ku:

95 hynë në provim, nuk kaluan 33

universiteti shtetëror i stomatologjisë
55 hynë në provim, nuk kaluan 6

Mjekët e Përgjithshëm
106 dhanë provimin, 23 nuk kaluan

Farmacistë nga universite private
383 dhanë provimin, 210 nuk kaluan

Farmacistë nga universiteti shtetëror
152 dhanë provimin, 24 nuk kaluan

Lidhur me përfundimet Dine Abazi u shpreh se asnjë kandidat që se ka kaluar provimin nuk do të ushtrojë profesionin derisa të marrin provimin, në sezonet e tjera.

KOMENTE