English

Të sëmurë mendorë. 5 anëtarë të një familje (VIDEO)

Në fshatin Gurrë e Vogël në Bulqizë, një familje është pllakosur nga drama aq e dhimbshme e 5 fëmijëve të gjithë me probleme mendore.

Ata janë të një moshe të rritur aq sa më i vogli është 17 vjeç.

Në këto kushte sekretari i komunës Gurrë, Mustafa Hajdini, bën apel për marrjen e fëmijëve nën përkujdesjen e shtetit, ose të ndonjë shoqatë që trajton këtë kategori të sëmurësh, të paktën për të dy djemtë që janë edhe memecë.
559

KOMENTE