English

Cilat janë 12 kushtet e BE-së për Shqipërinë

Pas kërkesës zyrtare të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Europian, në pranverë të vitit 2009 në Pragë, në Opinionin e Nëntorit 2010, Komisioni Europian u përgjigj me caktimin e 12 kushteve për këtë qëllim.
636

KOMENTE