English

Kush e gjen se çfarë thonë fëmijët? (VIDEO)

Fëmijët gëzimi dhe lumturia më e madhe. Nuk ka më bukur se të bëhesh prind, të dëgjosh nga këto krijesa ëngjëllore fjalën nënë dhe baba...
Vetëm një qeshje e tyre të fal gëzimin e gjithë botës...
848

KOMENTE