English

Shkolla Bazë e Policisë për Patrullë të Përgjithshme fillon në 16 prill 2012

200 kursantët fitues të Shkollës Bazë të Policisë, për Patrullë të Përgjithshme
do të fillojnë mësimin në 16 prill.
Përçdo paqartësi që mund të ketë nga ana e kursantëve ti drejtohen me e-mail shkollës së policisë në adresën e e-mailit:
shkollaepolicise@mrp.gov.al

Në njoftim thuhej:

“Shkolla Bazë e Policisë, për Patrullë të Përgjithshme, fillon në datën 16 Prill 2012 për 200 kursantë, të cilët u përzgjodhën bazuar në pikët e grumbulluara gjatë fazave të konkurrimit, si dhe pas përfundimit të proçesit të kontrollit mjekësor dhe verifikimit të të dhënave të aplikantit. Kursantët e përzgjedhur duhet të paraqiten në orën 08.00`, në ambientet e Qendrës së Formimit Policor në Sauk, ku do të bëhet dhe akomodimi i tyre” .

KOMENTE