English

A janë më të bukura modelet e viteve 70 apo tani?

Fotot që paraqiten në krah na prezantojnë modelet e viteve 70-të. Si ato ishin, çfarë qëllimi kishin për të përcjellë te publiku?

Por menaxheri i Victoria's Secret shprehet se sot bukuria femërore ka një çmim më të lartë, është përparuar më shumë në drejtim të mbajtjes dhe trajtimit të bukurisë.

Të tjerë shprehin se ato ishin më natyrale dhe paraqitnin jetën reale.
Dekori i atyre viteve ka qënë më i rëndë dhe në katalogun e Victoria's Secret është i panjohur akoma.

KOMENTE