English

Ka ndërruar jetë studiuesi Iljaz Gogaj

Ka ndërruar jetë pas një sëmundjeje të rëndë studiuesi i historisë së arsimit, Doktori i Shkencave, Iljaz Gogaj.

Iljaz Goga është autor i qindra artikujve studimore si dhe autor i 14 veprave studimore.
Veprat më të rëndësishme të tij mund të përmendim "Shkolla teknike dhe Harry Fultz" , "Mirëbërësit shqiptarë të arsimit", "Puntorë të shquar të shkollës shqipe" , "Mirash Ivanaj"

KOMENTE