English

Paskal Milo. 4 formula bazuar në sistemin danez (VIDEO)

4 formula lidhur me sistemin e ardhshëm zgjedhor, i janë propozuar nga partitë e vogla Komisionit të Reformës Zgjedhore.
Formulat janë të bazuara në modelin danez dhe Komisioni është i lirë të zgjedhë kë të dojë.
Kryetari i PDS-së Paskal Milo ka theksuar:
"Janë disa formula që ne kemi parashtruar në mënyrë që të ndihmojmë sa më shumë në punën e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Ka edhe formula të tjera që nëse do të jetë e nevojshme ne do t’ia vemë në dispozicion komisionit. Theksoj se ky komision si bartës i vullnetit politik të Kuvendit të Shqipërisë, mes të cilave nga dy partitë kryesore politike, do ta studiojë edhe këtë iniciativë tonën me përgjegjësi dhe do të mund të adoptojë formulën më të mirë të përshtatshme me qëllim realizmin e barazisë së votës të qytetarëve aq shumë të nevojshme për funksionimin e demokracisë reale në Shqipëri”
943

KOMENTE