English

Foto shokuese të fëmijëve, nga prindër dhe nëna që nuk logjikojnë shumë

Fëmijët të mërzitin dhe nuk dimë çtë bëjmë ndonjëherë shprehen prindërit.
Madje dhe shumë të vegjël ca i trajtojnë si lodra apo duan ti dënojnë që të mos bëjnë gabime përsëri pa e kuptuar se mund të rrezikojnë me jetën e tyre.

Por nëna dhe baballarë shihni fotot në krah dhe jepni mendimin tuaj, a keni bërë ndonjë prej këtyre veprimeve apo të ngjashme me to?

Fëmijët kanë botën e tyre dhe duan përkujdesje deri sa ata të kuptojnë situatat.

KOMENTE