English

Me sa pula duhet të martohet një gjel? Studim

Shumë kafshë përdorin fezët për riprodhim. Megjithatë, ndryshe nga peshqit dhe bretkosat, që fekondojnë vezën, pasi ajo është hedhur, një gjel duhet të martohet me pulën. Mbajtja e një gjeli me një tufë të vogël pulash duhet të jetë i mjaftueshëm, por ka disa gjëra që ju mund të bëni për të përmirësuar shanset e vezëve të fekonduara të pulave.

1. Siguroni një gjel në gjendje të mirë shëndetësore. Sipas Universitetit të Gjeorgjisë, meshkujt në gjendje të keqe fizike kanë një efikasitet të reduktuar interesi për çiftëzim. Për të siguruar një shëndet të mirë, duhet ushqyer mirë, me një dietë të ekuilibruar të drithrave, zarzavate dhe proteina duke kombinuar kokrra rimbushëse dhe ushqim komercial me ose kullota apo furnizimin e përditshëme të të dyjave.

2. Kufizoni numrin e pulave në dispozicion të gjelit. Një gjel i vetëm duhet të martohet me tetë deri në 10 pula. Një tufë e madhe me pula zvogëlon ndikimin e gjel-it mbi pjellorinë e kopesë. Në një tufë të vogël, gjeli ka aq pula sa është në gjendje t'i përballojë madje të jetë dhe i qetë, pasi dhe shumë pula bëhet agresiv se nuk ja del dot.

3. Gjei duhet të jetë në një moshë të re, jo më shumë se 20 javësh. Po qe se gjeli është 45 javë, ai nuk ka pjellori të lartë (në pulat) madje janë dhe jo cilësore.

4. Gjelin bashkojeni me tufën e pulave, ai do të martohet me aq pula sa ka në dispozicion, por është ajo që thamë më lart, që të mos jetë agresiv dhe të jetë cilësor, bëni të sigurt që nje gjel të ketë një tufë me 10 pula. Mos futni dy gjela në një tufa edhe po të jenë më shume se 10 pula, pasi ata do të ndeshen me njëri tjetrin pasi kanë xhelozi.

KOMENTE