English

ODHIR-i nuk pranon sistemin elektronik të zgjedhjeve për Shqipërinë (VIDEO)

Marrëveshja e vetme ku të dy palët PD_PS ishin dakord dhe shpresonin se do t'i jepnin fund njëherë e mirë, abuzimit të zgjedhjeve, përmes një sistemi elektronik është kthyer nga ODHIR-i si e papranueshme dhe e përshtatshme.
Është shumë herët për një proçedurë të tillë janë shprehur përfaqsuesit e ODHIR.
Grupi i ekspertëve rekomandon përdorimin e e teknologjisë në zgjedhje vetëm nëpërmjet projekteve pilote në shkallë të ulët dhe në mënyrë graduale.

990

KOMENTE