English

Tokat e bashkuara në konfederatë do të jenë më fitimprurëse (VIDEO)

Fermeret e Oblikes, Vukatanes, Kosmaçit dhe Dobres kanë bashkuar tokat e tyre për të punuar tokat dhe të marrin një rezultat eksportues, pasi tokat e veçanta si rripa nuk mund të japin asgjë plus që dhe nuk arrijnë të krijojnë as dhe fitimin për vete.
Fermerët shprehen se të bashkuar do të arrihet që dhe prodhimet të jenë BIO, shpëtojnë nga falimentimi dhe puna bëhet më e mirë përmes mekanikës bujqësore duke sjellë dhe fitime përmes eksporteve.

1090

KOMENTE