English

Erkand Qerimaj. Dënimi ulet në 2 vjet(VIDEO)

pa kaluar as 24 orë nga vendimi i dhënë për peshëngritësin shqiptar Erkand Qerimaj, rezultoi pozitiv gjatë testit, në europianin e Antaljas, është ulur në 2 vjet.
Këshilltarja legale e IWF-së, Monika Ungar, ka dërguar tek krerët e Federatës Shqiptare vendimin e panelit të dëgjimit e cila është mbajtur më 12 maj në Guatemala. Në këtë vendim shihet se Erkand Qerimaj është përjashtuar deri në 22 maj të vitit 2014, datë kjo që më pas është korigjuar edhe në sajtin zyrtar të Federatës Ndërkombëtare të Peshëngritjes

1098

KOMENTE