English

Barroso: Mbikqyrje të integruar për zonën e euros

Deklaratë nga Presidenti Barroso në fund të Samitit të Eurozonës mbajtur në Bruksel.

Kryetari i Këshillit Evropian ka paraqitur në mënyrë shumë të detajuar vendimet tona. Unë nuk do të përsëris sigurisht komentet e veta. Më lejoni vetëm të theksoj se ky është me të vërtetë një grup shumë i rëndësishëm i konkluzioneve, sepse kjo tregon angazhimin e konsiderueshëm për veprim të mëtejshëm. Siç e dini para këtij Këshilli Evropian për zonën e euros kemi përmendur se ky samit do të ishte i rëndësishëm që të ketë vendime për rritjen dhe ne i kemi marrë këto vendime sot, por kemi marrë edhe vendime për të ardhmen Ekonomike dhe Monetare të Bashkimit Europian dhe nëse është e mundur edhe mundësia e disa masave afatshkurtra të stabilizimit. Dhe ne kemi arritur me të vërtetë për shkak se jo vetëm liderët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord në përgjithësi për të ndjekur punën që është përgatitur nga Kryetari i Këshillit Evropian së bashku me mua, Presidenti i Eurogroup dhe Presidenti i Bankës Qendrore Evropiane në drejtim të EMU, por tashmë sot një vendim themelor është marrë për eurozonën. Dhe ky vendim është jo më shumë se të ketë një mekanizëm të vetëm mbikëqyrës për zonën e euros. Në fakt një nga pikat që u theksua në këtë raport ishte se duhet të ketë një mbikqyrje të integruar për zonën e euros dhe në fakt Komisioni do të bëjë propozime të përshtatshme si një çështje urgjente. Ne do të japim shpejt një propozim për një mekanizëm mbikëqyrës për zonën e euros, në pajtim me nenin 127 (6). Sigurisht kjo nënkupton se BQE-ja do të jetë plotësisht në gjendje për të luajtur rolin e saj për mbikëqyrjen financiare në këtë zonë euro. Por jo vetëm ne kemi marrë këtë vendim shumë të rëndësishëm në nivelin e zonës euro, por gjithashtu janë masa të tjera që janë mundur në aspektin e stabilizimit afat të shkurtër për disa vende që tani ndjejnë presion të veçantë dhe nuk ka referencë konkrete këtu për rastin e Spanjës. Një memorandum i mirëkuptimit që ne shpresojmë se do të përfundojë tani si një çështje urgjente për mbështetje financiare për rikapitalizimin e sistemit bankar spanjoll me një vendim të rëndësishëm është se kur ESM të vihet në dispozicion, kjo ndihmë financiare që tani do të të sigurohet nga EFSF do të transferohen në ESM, pa fituar statusin vjetërsi. Kjo ishte në fakt një nga pikat kryesore përsa i përket besimit të tregut në këtë operacion dhe gjithashtu disa vendime të tjera që janë të mundshme për vendet e tjera që janë plotësisht në përputhje me rekomandimet specifike për çdo vend dhe gjithashtu semestrit Evropian, Paktit të Stabilitetit dhe Proçedurave të Rritjes dhe zhbalancimeve makroekonomike.

E gjithë kjo lëndë e nën kushtëzimit është theksuar në të gjitha elementet d.m.th. kur ne do të kemi këtë mbikëqyrje evropiane të përforcuar thuhet se ajo do të mbështetet në kushtëzimin e duhur, duke përfshirë rrugën e formalizuar në rast të veprimit përmes një Memorandumi të Mirëkuptimit. Pra, nëse ka nevojë për rikapitalizimin e drejtpërdrejtë të bankave. Pra, kjo do të thotë se nuk jemi larg nga rikapitalizimi, e ardhmja e drejtpërdrejtë e bankave do të jetë e mundur sipas vetë kushteve të rrepta. Dhe gjithashtu në procesin tjetër këto kushte duhet të zbatohen. Kështu që unë mendoj se këto janë vendime mjaft ambicioze dhe që treguan edhe një herë angazhimin e Shteteve Anëtare, përkatësisht ato në eurozonë, për pakthyeshmërinë e euros dhe unë mendoj se ky do të njihet nga të gjithë. Ju faleminderit.

KOMENTE