English

Bedri Bahtiri, çertifikata për 10 studentë të Fakultetit Juridik

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës, Bedri Bahtiri, dje ka ndarë çertifikata për 10 studentë të Fakultetit Juridik të cilët me sukses kanë përfunduar praktiken 3 mujore në Ministrinë e Drejtësisë.

Kjo praktikë është mundësuar falë bashkëpunimit të Ministrisë së Drejtësisë me Qendrën e Karrierës të Fakultetit Juridik të UP-së.

KOMENTE