English

Berisha: Punësimi, interesi jetik i qytetarëve shqiptarë

Kryeministri Berisha njoftoi dje, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, riorientimin e të gjithë axhendës qeveritare drejt nxitjes së punësimit, si interesi jetik i qytetarëve shqiptarë.

Duke risjellë në vëmendje të dhënat e fundit të certifikuara nga raportet ndërkombëtare, raporti i UNCTAD dhe ai i Komisionit Europian, që flasin për tendencën e një rritjeje progresive të punësimit në Shqipëri, Kryeministri kërkoi nga ministrat të rishqyrtojnë programin e punës së tyre në funksion të thithjes së investimeve të huaja dhe mbështetjes më të madhe të sektorit privat, veçanërisht bizneseve që punësojnë shumë.

“Rruga që të çon në maksimumin e punësimit është mbështetja e fuqishme e sektorit privat, mbështetja e fuqishme e prodhimit, mbështetja e fuqishme e biznesit që punëson më shumë,” – u shpreh Kryeministri.

Duke e përcaktuar zgjerimin e hapësirave të iniciativës private dhe punësimit jetike, në një kohë kur kriza europiane dhe më gjerë është shumëdimensionale dhe jo afatshkurtër, Kryeministri theksoi se objektivi duhet të jetë ulja edhe më madhe e papunësisë.

“Kjo është e mundshme, - tha Kryeministri, - atëherë kur ju e vartësit tuaj të shohin pas çdo iniciative private, pas çdo sipërmarrjeje private e pas çdo reforme që e lehtëson dhe i kontribuon asaj, qytetarët shqiptarë që punësohen, familjet shqiptare të jetojnë më mirë, për shkak të punësimit të anëtarëve të tyre.”

Kryeministri Berisha ftoi opozitën të heqë dorë nga taktika e sulmit kundër investitorëve, me deklarata për anulimin e privatizimeve, koncesioneve apo veprimtarisë private, vetëm për faktin se ato vendime janë marrë nga qeveria.

“Opozita, – tha Kryeministri, - është e ftuar dhe e mirëpritur të kontrollojë në çdo qelizë veprimtarinë e kësaj qeverie, por sulmi në bllok kundër investimeve të huaja dhe iniciativës së lirë është jashtëzakonisht kundërproduktiv për vetë opozitën, por nuk është i mirë edhe për vendin

KOMENTE