English


Notat e lëndëve me zgjedhje të maturës shtetërore 2012

Për të gjithë maturantët që janë të interesuar për notat e provimit me zgjedhje, Ministria e Arsimit ka bërë publike në faqen e saj vlerësimet përkatëse .

Nota është shënuar në krah të numrit të identitetit.

Matura Shtetërore 2012

Provimi i Lëndëve me Zgjedhje Matura Shtetërore 2012

Notat e Provimeve me zgjedhje - Z1Z2Z3 - MSH 2012

Testet dhe skemat e vlerësimit - Z1Z2 - MSH 2012

Linku ku mund t'i shihni direkt vlerësimet është:

http://mash.gov.al/File/MSH%202012/Z1Z2/Notat%20e%20provimeve%20me%20zgjedhje%20Z1Z2Z3-2012.pdf

KOMENTE