English

Deratizim, Dezinsektim, Dezinfektim (VIDEO)

GRIFIN është kompani Shqiptare e cila ka si aktivitet kryesor mbrojtjen e shëndetit publik, sigurinë ushqimore dhe mjedisin me metoda eko-miqësore

Nëpërmjet një programi të integruar bashkëpunojmë me klientët për hartimin e një sistemi menaxhimi gjithë përfshirës për kontrollin e dëmtuesve biologjikë. Me ndihmën e një skuadre energjike, kompania GRIFIN ka në fokus ruajtjen e prestigjit, emrit të bizneseve dhe ruajtjen e cilësisë së jetës për qëndrat e banuara.
1176

KOMENTE