English

Dixhitalizohet sistemi gjyqësor shqiptar

Kryeministri Berisha ishte i pranishëm sot në inaugurimin e portalit më të ri të Shqipërisë dixhitale, portalin e sistemit gjyqësor shqiptar, në Ministrinë e Drejtësisë. Të pranishëm në këtë ceremoni ishte ministri i Drejtësisë, përfaqësues të EURALIUS dhe delegacionit të Bashkimit Evropian, përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, gjykatës të vendit etj.

Ky portal, pjesë e projektit të dixhitalizimit të sistemit të drejtësisë, synon, nëpërmjet përdorimit të teknologjisë moderne, përmirësimin e shërbimit administrativ dhe procedural në Gjykata, në kuadër të rritjes së transparencës ndaj qytetarëve.

Portali online i Gjykatave shqiptare, është i përbërë nga 32 website. Gjykata e Lartë, çdo gjykatë Apeli, çdo gjykatë e shkallës së parë, ka website-in e saj në këtë portal, në të cilin gjendet informacion i personalizuar për atë Gjykatë.

Sistemi aktual i menaxhimit të çështjeve transformohet nga një sistem i decentralizuar të dhënash për secilën gjykatë, në një sistem të përqendruar. Ky sistem garanton gjurmimin e çështjes nga momenti i paraqitjes në gjykatë, deri në përfundimin në të gjitha shkallët e gjykimit, përfshi ekzekutimin.

Portali krijon një arkiv të plotë dixhitale për të gjithë praktikën gjyqësore në Shqipëri, duke përfshirë edhe të dhënat e sistemit audio recording.

Me veprime shumë të thjeshta, mund të përdoret lehtësisht nga çdo qytetar apo person i interesuar. Qytetarët mund të marrin online 24 orë në 24 informacion të detajuar për çështjet në gjykim, nga momenti i paraqitjes së padisë, hedhjes së shortit, kalendarin dhe vendin e seancave gjyqësore dhe të gjithë indikatorët e performancës së administratës gjyqësore. Me sistemin e gjurmimit, publiku është në gjendje tani për të parë veten si pjesë e përfshirë, me komunikim në kohë reale dhe të drejtpërdrejtë me sistemin gjyqësor.

Në fjalën e tij, Kryeministri Berisha u shpreh se inaugurimi i sistemit të dixhitalizimit të gjykatave shënon një hap të jashtëzakonshëm, cilësor në drejtim të vendosjes së transparencës, në të gjithë veprimtarinë e trupave tona gjykuese në mbarë vendin. Kryeministri përgëzoi Ministrinë e Drejtësisë dhe ekipet që realizuan këtë sistem, i cili pas shtrirjes së internetit në mbarë shkollat e vendit dhe dixhitalizimin e gjendjeve civile, përbën investimin e tretë më të madh në vend, në projektin e Shqipërisë dixhitale.

Kryeministri Berisha tha se, “ky sistem, ka një rëndësi të madhe së pari për shoqërinë shqiptare, sepse nënkupton qytetari në gjykata. Publikimi në gjykatë, nënkupton realizmin e së drejtës së çdo qytetari për tu njohur në çdo qelizë së veprimtarisë suaj. Në këtë kuptim është një hap i madh i këtij pushteti themelor, për liritë dhe të drejtat e qytetarëve, pra është një hap i madh drejt qytetarit”.

Kryeministri theksoi se ky portal është një arritje e madhe për vendin tonë sepse lëshon rrezet e diellit në çdo labirinth të veprimtarisë së gjykatësve dhe shprehu sigurinë se përbën gjithashtu një ndihmë të jashtëzakonshme dhe për anëtarët e trupave gjykuese të vendit pasi përbën një mekanizëm i cili do ti ndihmojë ata për të rritur shkallën e përgjegjshmërisë, por do të bëjë që publiku shqiptar të vlerësojë gjithnjë e më shumë punën, seriozitetin dhe përgjegjshmërinë e tyre në zbatim të ligjeve të vendit. Kryeministri theksoi se Këshilli i Lartë i Drejtësisë do të ketë në këtë sistem, një sistem ndihme shumë të madhe për të vlerësuar në procesin e promovimit mbi bazën e meritës, secilin gjykatëse apo gjykatës të vendit.

Kryeministri Berisha shprehu gjithë gatishmërinë e qeverisë për të mbështetur adaptimin e teknologjive më të mira në ushtrimin e veprimtarisë së gjyqësorit. Duke e vlerësuar dixhitalizimin e sistemit të drejtësisë si një hap shumë të madh përpara në drejtim të transparencës, Kryeministri Berisha u shpreh se vendime të tjera të rëndësishme duhen ndërmarrë për transparencën dhe një nga këto vendime, është heqja apo kufizimi i imunitetit. “Ne duhet të ndihemi krenarë,- tha Kryeministri Berisha, - me kërkesën tonë për të kufizuar apo hequr imunitetin, sepse kjo do të na bëjë ne më transparentë , kjo do të na bëjë ne më të barabartë para ligjit me qytetarët tanë”. Ai u shpreh se imuniteti, kufizimi dhe heqja e tij, nuk synon asgjë tjetër veçse parandalimin dhe qëndrimin ligjor ndaj të gjitha rasteve që pushteti përdoret për favore për pasurim të paligjshme.

"Jam i bindur se kjo do të përbëjë një zhvillim shumë pozitiv për legjislacionin shqiptar, për drejtuesit e institucioneve shqiptare, por jam i bindur se kjo përbën një zhvillim shumë pozitiv për çdo gjykatës dhe gjykatëse të këtij vendi dhe do të rrisë në mënyrë të ndjeshme përgjegjshmërinë e tij, respektin e qytetarëve ndaj tij" theksoi kryeministri.

KOMENTE