English

Pasaporta biometrike. Sportelet e aplikimit dhe ato të shpërndarjes në polici, do të jenë hapur edhe në 20 gusht

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile njofton shtetasit shqiptarë se dita e hënë pra 20 gusht 2012, për kompaninë ALEAT që merret me prodhimin e pasaportave biometrike, edhe pse është pushim, për shkak të Bajramit që bie e dielë, do të mbajë hapur, ditën e hënë më 20 gusht 2012 vetëm sportelet e aplikimit dhe ato të shpërndarjes në polici, ndërsa sportelet për shërbimin e zakonshëm do të jenë të mbyllura.

KOMENTE