English

Seminari i Albanologjisë duhet të jetë i një rëndësie të veçantë (VIDEO)

Seminari i Albanologjisë është i gjashti që do të organizohet këtë vit në ambjentet e Universitetit të Tetovës.
Drejtuesit e këtij universiteti shpresojnë që seminari të marri gjithnjë e më tepër përmasa të mëdha ku të marrin pjesë studiues e shkencëtarë të albanologjisë për t'i dhënë vlerat e vërteta që i takojnë kësaj shkence që për shumë breza të rinj është e pazbuluar akoma.
Aktiviteti otganizohet edhe si pjesë e veprimtarive me rastin e 100 vjetorit të krijimit të shtetit shqiptar dhe flamurit tonë kombëtar.
1280

KOMENTE